План занять з дисципліни "Філософія"

План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія стародавнього світу.

ДетальнішеПлан заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія середніх віків.

Детальніше

План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія епохи Відродження.План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія нового часу.
       

План заняття № 


Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософські ідеї просвітництва.
План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Німецька класична філософія.План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія ХІХ – ХХ століття.
План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Некласична філософія ХХ століття.

План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософська думка на Україні ХІУ – ХУІ століття.
План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія  в Україні ХУІІ – ХУІІІ століття.


План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Напрямки української філософії ХІХ  століття.
План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Мислителі української діаспори.


 План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Проблема буття у філософії.

План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Витоки людського поділу реальності.
План заняття № 

Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Духовний вимір людського буття.
  
План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософське вчення про розвиток.
План заняття № 
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Основний зміст пізнавальної діяльності.


Детальніше

План заняття № 26
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософія суспільства.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  лекція – дискусія.
Дидактична мета: Розширити знання в плані розуміння суспільства.
Виховна мета: Виховувати в студентів почуття патріотизму і любові до Батьківщини.
Міжпредметні зв’язки:  Психологія, політологія, соціологія.

Забезпечення заняття
Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Струк Р.І. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Історія України.

   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.
ІІ.
Вступне слово викладача.
1.    Види суспільного устрою.
2.    Україна в процесі розвитку.

ІІІ.
Мотивація і вивчення нового матеріалу.
1.             Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння суспільства.
2.             Суспільство як самоор-ганізуюча і само розви-ваюча система.
3.             Духовне життя суспільства.
4.             Своєрідність духовних цінностей.

ІУ.
Закріплення знань.
1.           Назвіть основні підходи розуміння суспільства?
2.           Які ви знаєте духовні цінності?


У.
Підсумки заняття.УІ.
Домашнє завдання: Бичко І.В. «Філософія» ст..492-503, Струк Р.І. «Філософія» ст..170-183, Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст..109-114.
Викладач: ___________________Вовк Є.П.

  
План заняття № 27
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософський аналіз суспільства.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  семінар.
Дидактична мета: Систематизувати знання про громадське суспільство.
Виховна мета: Виховувати в студентів любов до Батьківщини.
Міжпредметні зв’язки:  Політологія, соціологія.

Забезпечення заняття

Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Струк Р.І. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Герок Г.У. «Філософія.

   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.ІІ.
Вступне слово викладача.
1.    Духовні цінності і людина.
2.    Які цінності для вас першочергові: матеріальні чи духовні.


ІІІ.
Мотивація і вивчення нового матеріалу.
1.     Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства.
2.     Роль географічного природного середовища у житті.
3.     Політична система сус-пільства.
4.     Громадянське суспільство: поява, основа, ознаки.


ІУ.
Закріплення знань.
1. Україна на шляху до громадянського суспільства.

У.
Підсумки заняття.УІ.
Домашнє завдання: Бичко І.В. «Філософія» ст.. 503-515, Струк Р.І. «Філософія» ст.. 170-183, Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст.. 109-114.
Викладач: ___________________Вовк Є.П.

  
План заняття № 28
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Філософська концепція людини.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  лекція – роздум.
Дидактична мета: Усвідомити значення і роль людини в суспільстві.
Виховна мета: Виховувати в студентів повагу до людини, як особистості.
Міжпредметні зв’язки:  Психологія, соціологія.

Забезпечення заняття

Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Струк Р.І. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Ванга.

   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.ІІ.
Актуалізація опорних знань:
1.     Яка роль політичної системи суспільства?
2.     В чому суть громадянського суспільства?


ІІІ.
Мотивація і вивчення нового матеріалу.
1.    Філософська концепція людини – основа наук про людину.
2.    Праця і мова – фактори становлення і розвитку людини.
3.    Проблема людини в історії філософії.
4.    Людини: індивід, індивідуальність, особа.
5.    Проблема відчуження людини та шляхи її подолання.


ІУ.
Закріплення знань.
1.          Назвіть основи філософії людини?
2.          Як стати геніальним?


У.
Підсумки заняття.


УІ.
Домашнє завдання: Бичко І.В. «Філософія» ст..515-528, Струк Р.І. «Філософія» ст..183-192, Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст.136-143.
Викладач: ___________________Вовк Є.П.

План заняття № 29
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Цінності в житті людини і суспільства.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  лекція – дискусія.
Дидактична мета: Сформувати в студентів поняття «аксіологія».
Виховна мета: Виховувати в студентів почуття відповідальності за свої вчинки.
Міжпредметні зв’язки:  Психологія, логіка.

Забезпечення заняття

Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Струк Р.І. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Ванга «Вогненна Біблія».

   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.ІІ.
Актуалізація опорних знань:
1. Розкрити філософію людини і її суть.
2. Поясніть процес відчуження людини?


ІІІ.
Мотивація і вивчення нового матеріалу.
1.    Поняття «аксіологія».
2.    Цінності як визначальна характеристика людського буття.
3.    Людина в системі цінностей.
4.    Структура цінностей.


ІУ.
Закріплення знань.
1.    В чому сенс життя людини?
2.    Назвіть людські цінності?


У.
Підсумки заняття.


УІ.
Домашнє завдання: Бичко І.В. «Філософія» ст..528-543, Струк Р.І. «Філософія» ст..192-203, Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст..133-136.Викладач: ___________________Вовк Є.П.
План заняття № 30
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Релігієзнавство як наука.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  лекція – розповідь.
Дидактична мета: Розкрити студентам поняття і сутність релігії і релігієзнавства як науки.
Виховна мета: Виховувати в студентів почуття відповідальності за свої вчинки.
Міжпредметні зв’язки:  Астрономія, культурологія.

Забезпечення заняття

Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Струк Р.І. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Ванга «Вогненна Біблія».

   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.


ІІ.
Актуалізація опорних знань:
1.           Назвіть основні цінності людини?
2.           Хто формує людську долю?


ІІІ.
Мотивація і вивчення нового матеріалу.
1.    Релігієзнавство як наука.
2.    Поняття і сутність релігії.
3.    Функції релігії.


ІУ.
Закріплення знань.
1.    Назвіть функції релігії.
2.    Роль релігії в житті людини.


У.
Підсумки заняття.


УІ.
Домашнє завдання: Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст..143-148, Ванга «Вогненна Біблія».
Викладач: ___________________Вовк Є.П.


План заняття № 31
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Світові, локальні релігії.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  лекція – дискусія.
Дидактична мета: систематизувати знання про світові релігії.
Виховна мета: Виховувати толерантне ставлення до різних релігій.
Міжпредметні зв’язки:  Психологія, соціологія.

Забезпечення заняття

Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці, ілюстрації.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Ванга «Вогненна Біблія».

   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.


ІІ.
Актуалізація опорних знань:
1.    Як Ви розумієте суть релігії?
2.    Назвіть  функції релігії.


ІІІ.
Мотивація і вивчення нового матеріалу.
1.    Первісні вірування.
2.    Світові релігії.
3.    Нові світові релігії.


ІУ.
Закріплення знань.
1.    Назвіть основні світові релігії.
2.    Яка причина виникнення нових світових релігій?


У.
Підсумки заняття.


УІ.
Домашнє завдання: Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст..148 -153.
Викладач: ___________________Вовк Є.П.
  
План заняття № 31
Дисципліна: «Основи філософських знань».
Тема заняття: Релігійні конфесії в Україні.
Тривалість: 90 хв.
Вид заняття:  семінар – дискусія.
Дидактична мета: Завершити формування знань про християнські конфесії в Україні.
Виховна мета: Виховувати толерантне ставлення до різних християнських конфесій.
Міжпредметні зв’язки:  Логіка, соціологія, психологія.

Забезпечення заняття

Технічні засоби навчання: Інтернет, таблиці.
Література основна: Бичко І.В. «Філософія», Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань».
                додаткова: Ванга «Вогненна Біблія».
   
     №
 етапу
Етап заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних занять, вправ, контрольних завдань та ін.


Методи навчання, організаційні форми виконання
Дозування часу (хв.)
І.
Організаційний момент.


ІІ.
Вступне слово викладача.
1. Стан релігійних відносин в Україні.


ІІІ.
Проблемні питання семінару.
1.            Дохристиянські вірування східних слов’ян.
2.            Розвиток християнства в Україні.
3.            Християнські конфесії.
4.            Нетрадиційні релігії в Україні.
5.            Секти.


ІУ.
Закріплення знань.
1.           Які причини поширення нетрадиційних релігій в Україні?
2.           Яке Ваше відношення до сект?


У.
Підсумки заняття.


УІ.
Домашнє завдання: Ерохіна Н.М. «Основи філософських знань»ст..153-159.Викладач: ___________________Вовк Є.П.

Немає коментарів:

Дописати коментар